Update planning

Helaas gaat het traject rondom het verkrijgen van de omgevingsvergunning langer in beslag nemen dan wij op voorhand hebben ingeschat. Dit vraagt ook om aanpassingen in het eerder gepresenteerde ontwerp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanpassen van een aantal gevelmaterialen en buitenruimtes. Dit laatste met name in de Zwaluwtoren.

De komende periode werken we hard door om het ontwerp voor de Oosterlingen aan te aanpassen en definitief te maken. We verwachten in het tweede kwartaal van dit jaar in verkoop te kunnen. Begin maart weten we meer over de precieze planning. We houden je natuurlijk op de hoogte.